CloudOps kostnadsoptimering

Maximera ROI med CloudOps: Strategier för optimering av molnkostnader

Johan Carlsson
SALES & COMMUNICATION DIRECTOR

När du bestämmer dig för att gå över till molnet är kostnadsbesparingar det främsta motivet. Ett ironiskt faktum är dock att över 80 procent av organisationerna slutar med att spendera mer pengar på molnet efter att ha migrerat till det.

Den goda nyheten är att om du överskrider den fastställda budgeten beror det på att du missar att optimera molnverksamheten och infrastrukturen; molnet i sig är inte ansvarigt för problemet. Om du väljer bra strategier för kostnadsoptimering med hjälp av CloudOps kan du få en billig och högpresterande molninfrastruktur.

10 beprövade sätt att optimera molnkostnaderna med CloudOps

CloudOps hjälper till att automatisera övervakning, instrumentering och hantering av molnkomponenter, t.ex. containrar och arbetsbelastningar. För att maximera avkastningen är det viktigt att din organisation optimerar molnkostnaderna för högsta produktivitet med CloudOps.

Läs de beprövade metoderna för kostnadsoptimering som föreslås av CloudOps-experter på Opsio nedan

1. Övervaka ditt moln noggrant

Att övervaka molnverksamheten är det första steget mot att optimera den.

Att göra detta manuellt är för tråkigt. Det är dock relativt enkelt att använda CloudOps för att automatisera övervakningen av molninfrastrukturen.

CloudOps-övervakning ger dig bättre insikter i ditt moln och förbättrar insynen i din infrastruktur. Det förenklar också hantering, felsökning och underhåll av molninfrastruktur. Med de uppgifter som samlas in genom övervakning av processer och tjänster är det också lättare att fastställa de områden där kostnadsminskningar kan göras.

2. Definiera alla viktiga mätvärden

Med CloudOps kan du automatiskt beräkna hur ditt moln presterar i olika avseenden. Med hjälp av den här funktionen kan du skapa olika mätvärden för prestandamätning, spårning av resursanvändning, lediga resurser osv.

När du gör det, glöm inte bort att ha Cloud-kostnadsmätningar som kan hjälpa dig att förstå processmässiga utgifter och därmed minska dem. Du kan till exempel spåra kostnader per team, kostnader per kund, kostnader per program, kostnader per tjänst och så vidare.

3. Modernisera din molninfrastruktur

När organisationer flyttar över till molnet är det viktigt att omarbeta sina applikationer och processer. En djupgående applikationsmodernisering kan minska dolda kostnader som din flytt av applikationer har tvingat in i din molninfrastruktur. Det hjälper dig också att minska kostnaderna för CI/CD.

4. Samla in, analysera och använda data på ett effektivt sätt

Automatiseringsverktyg för CloudOps är bra på att hämta data som ditt team bör hålla ett öga på. Det finns också verktyg för att använda avancerade analyser och automatiserade processer för resursövervakning för att samla in mer användbara data.

Att analysera denna data/information är ett utmärkt sätt att förstå din molninfrastruktur och inse hur du kan få den att fungera bättre. Du kan använda molndata för djupgående testning, bakgrundsbehandling av batchanalyser och rapportering för att förbättra ditt infrastrukturrelaterade beslutsfattande och din intelligens. På så sätt kan du minska extrakostnaderna avsevärt.

5. Utföra resursoptimering från tid till annan

Med hjälp av CloudOps blir det enkelt att göra följande:

 • Förstå dina processer;
 • Ta reda på vilka resurser som är inaktiva;
 • Gissa vilket lagringsutrymme som kan frigöras;
 • Eliminera onödig trafik mellan zoner och regioner;
 • Utföra nätverkskonfigurationer enligt de uppdaterade affärsbehoven;
 • Hitta icke-produktionsmiljöer som ligger i molnet i flera dagar;
 • Markera potentiella områden där det är möjligt att minska kostnaderna och så vidare.

Med denna kunskap blir resursoptimering och kostnadsbesparingar enkla uppgifter.

6. Vara en proaktiv beslutsfattare som organisation

CloudOps befriar dig från att manuellt undersöka din molninfrastruktur och ditt nätverk för triviala saker. Det hjälper dig att snabbt få en bred bild av ditt moln med mycket mindre ansträngning. Med analysdata i realtid, som du får på dina fingeravtryck, blir det organisatoriska beslutsfattandet enkelt och effektivt.

För att maximera din ROI genom CloudOps måste du ta snabba beslut om följande med hjälp av CloudOps:

 • Hantering av inköp av molnresurser
 • Val och hantering av molnlagring
 • Skalning eller krympning av molnet

7. Använd reserverade instanser och spotinstanser

När du vänder dig till din molnleverantör efter att efterfrågan på en resurs har uppstått kommer den att ha en högre kostnad. Om du inte vet det har molnleverantörer som AWS, Google Cloud och Microsoft Azure planer/funktioner som ger incitament för engagerade kunder. Du kan välja -

 • Reserverade instanser när du vill ha vissa resurser i 1-3 år. Du kan spara upp till 33 %.
 • Spot Instances När du vill utnyttja molnets outnyttjade kapacitet till en lägre kostnad för dina lågprioriterade instanser kan du enkelt spara upp till 90 %.

Vet du inte hur du hittar planer eller molnleverantörer som erbjuder sådana förmåner? Dina CloudOps-experter eller ditt CloudOps-supportteam måste kunna se det. Fråga dem.

8. Kontrollera dina licenser

Onödiga licenser och licenser som löper ut för användbara program ökar kostnaderna för affärsverksamheten (eller andra kostnader). Med hjälp av CloudOps kan du spåra dina licenser bättre och spara denna kostnad. Det kommer också att hjälpa dig och ditt team att fungera och arbeta smidigt.

9. Prioritera säkerheten

Ett osäkrat moln är det mest riskfyllda som en organisation kan äga. Du sätter dina data, tillgångar, ditt företag och dina kunder på spel när ditt team inte tar hänsyn till säkerheten.

Eftersom CloudOps kan hjälpa dig att automatisera några säkerhetsåtgärder samtidigt som du förbättrar andra, är det utan tvekan ett bra sätt att spara kostnader och skapa förtroende på marknaden.

10. Utnyttja automatisering

CloudOps ser till att ditt företag drar full nytta av automatisering - en metod som i sig syftar till att sänka kostnaderna. Du kan välja följande vägar (några eller alla) successivt och minska dina driftskostnader

 • Reaktiv och förutsägande (AI-baserad) automatisk skalning;
 • Säkerhetskopiering och dataåterställning
 • Underhåll av CloudOps
 • Rätt dimensionering av molnet
 • Organisation av molnet (efter team, avdelningar, applikationer osv.)
 • Kontinuerlig optimering av molnkostnader
 • Granskningar av molnlagring
CloudOps kostnadsoptimering

Vad ska vi göra härnäst?

Artikeln förklarade de tio bästa sätten att optimera molnutgifterna och uppnå Cloud Cost Intelligence med hjälp av CloudOps. Men som framgår av detaljerna kan en företagare eller ett team med annan yrkeskompetens än CloudOps inte ta hand om processen. Se därför till att du väljer rätt molnleverantör, CloudOps-verktyg och CloudOps-team för att hjälpa dig.

Om du tror att du behöver affärsorienterade förslag är det bättre att ta del av CloudOps-konsultation. Att anlita hanterade tjänster för hantering, underhåll, övervakning och support av molninfrastruktur är också en effektiv strategi, eftersom det befriar dina interna team från den operativa bördan så att du kan fokusera på affärsutveckling och tillväxt.

Letar du efter CloudOps-experter?

Ta Cloud Cost Optimization-tjänster från Opsio. Våra certifierade experter kan optimera din molnmiljö och verksamhet för utmärkt prestanda.

About Johan Carlsson
Johan Carlsson
SALES & COMMUNICATION DIRECTOR
Johan började på Opsio under sitt grundår och arbetade nära våra kunder om deras utveckling i molnlandskapet. Johans favoritämne är innovation och drivs av nyfikenhet att förstå och hjälpa till att lösa organisationens unika utmaningar i molnet.
Molnmigrering
Migrering av WorkBuster till AWS
Läs mer
Molnmigrering
Migration av Branäsgruppen AB till AWS
Läs mer
Molnmigrering
Migration av ET Network till AWS
Läs mer
Vad vill du uppnå i molnet?
Kontakta oss så hjälper vi dig.