Managed Cloud

Skräddarsydda lösningar för din infrastruktur molnresurser och infrastruktur.

Våra Managed Cloud-tjänster erbjuder anpassade lösningar, skräddarsydda efter er verksamhets unika behov och krav. Leveransmodellen kan användas över alla ansvarsområden, hela vägen från arkitektur, design och migrering – till optimering, modernisering, säkerhet, automation och underhåll.
Översikt

Skräddarsydda lösningar för specifika behov

Vi är specialiserade på drift, support och modernisering av offentliga, privata och hybrida molnplattformar. Inom ramen för vår Managed Cloud-portfölj erbjuder vi certifierad kompetens med fokus på kvalitet och kostnadseffektivitet genom skräddarsydda tjänstepaketeringar. Våra Managed Cloud-tjänster anpassas för att möta din organisations specifika behov och krav.
Oavsett om ni behöver hjälp med migrering, optimering, säkerhet, DevOps, innovation eller 24/7-support, kan vårt tjänsteerbjudande anpassas till en unik leverans för er kravställning. Våra tjänster är utformade för att göra det möjligt för organisationer att maximera sin produktivitet, och skifta fokus till att utveckla sin kärnverksamhet, genom att överlåta det tunga lyftande till oss som partner. Skräddarsydda molntjänster för er ökade effektivitet, oavsett behov, krav och önskemål.
Vår metod
Hur vi hjälper företag uppnå mer i molnet

Hantering av infrastruktur

Optimering

Kvalitetssäkring

Modernisering & Innovation

Process
Hur vi arbetar
Vi levererar skräddarsydda tjänster för att effektivt avlasta din organisation från operationellt tyngdlyftande. Genom vår tjänsteleverans gör vi det möjligt för ditt företag att göra mer i molnet, anpassat efter din verksamhets unika krav och behov.
01
Skräddarsydd leverans
02
Automatisering
03
Kvalitetssäkring
04
Optimering
05
Dokumentation
06
Support & incidenthantering
Managed Cloud Services
Ökad effektivitet, produktivitet och säkerhet
Försäkran
Opsios Managed Cloud-tjänst ger dig fullt kunskapsstöd med ett dedikerat team av certifierade experter. Vi hjälper din verksamhet fatta välgrundade beslut om din infrastruktur, för att säkerställa att dina krav och affärsmål uppfylls.
Skräddarsydda tjänster
Vårt team jobbar nära er verksamhet för att förstå era unika utmaningar och behov. Genom att skräddarsy vår leveransmodell utefter er verklighet hjälper vi er att uppnå mer i molnet.
Säkerhet
Vår Managed Cloud-portfölj hjälper organisationer att förbättra sin säkerhet, med minskad riskexponering. Med vår plattformsspecifika expertis och erfarenhet stöttar vi er med tjänster och funktioner för säkerhet i alla lager.
Kostnadseffektivitet
Genom att dra nytta av vår skräddarsydda leveransmodell undviker du onödiga utgifter, genom att låta ditt teams tid och fokus flyttas mot din kärnverksamhet.

Plattformar som stöds

Effektiva molnlösningar med AWS

Amazon Web Services (AWS) är världens största och mest nyttjade molnplattform, som erbjuder en bred portfölj av tjänster från globalt tillgängliga datacenter. Lägre kostnader, smidigare hantering och snabbare innovationstakt.

AWS
Vad vill du uppnå i molnet?
Kontakta oss så hjälper vi dig.