Security As A Service

Säkra ditt företagmed säkerhetslösningar i molnet

Vår Säkerhetstjänst möjliggör en skräddarsydd och dynamisk approach till säkerhet enligt best practices. Vi ser till att dina system kontinuerligt härdas – och dina tillgångar skyddas.
Översikt

End-to-end anpassad säkerhet för företag

Vikten av att känna trygghet och självförtroende i att er verksamhet drivs i en säker och pålitlig miljö är enorm. Dagens molnmiljöer behöver uppfylla säkerhets- och efterlevnadskraven utifrån dagens standard, men också vara anpassade efter företags unika behov och krav. Opsios SecOps-team hjälper er att designa, bygga och implementera heltäckande säkerhetslösningar, som effektiviserar er verksamhet över hela livscykeln – samtidigt som era tillgångar säkras.
Våra certifierade säkerhetsexperter ser till att ni kan flytta er organisations fokus mot er kärnverksamhet – och i stället låta oss sköta tyngdlyftandet kring er säkerhet. Våra säkerhetstjänster kan appliceras över flertalet plattformar, och sträcker sig över hela spektrumet; från penetrationstestning och social engineering, till system- och plattformsspecifik analys och lösning.
Vår metod
Hur vi hjälper företag bli säkrare och stabilare

Dedikerad säkerhetstjänst

Konstant analys och tillsyn

Insikter och rapporter

Certifierad felavhjälpning

Process
Hur vi arbetar
Våra säkerhetstjänster gör er trygga i vetskapen om att ert data är säkert, med en skräddarsydd modell som dynamiskt anpassas efter er verksamhets behov. Regelbunden analys och testning, i kombination med löpande insatser för uppdateringar och förstärkning. Vi härdar er infrastruktur, och säkrar era tillgångar.
01
Utvärdering och kontroll
02
Hotanalys och lösning
03
Genomförande
04
Stöd och uppföljning
05
Rapport och kommunikation
06
Förnyelse och rensning
Security As A Service
Säkra dina tillgångar med våra dedikerade säkerhetstjänster
End-to-end skräddarsydd säkerhet
Våra certifierade experter levererar en dynamiskt anpassad och skräddarsydd säkerhetslösning, med 360°-strategi för er trygghet – oavsett behov för täckningsgrad. Alltid i linje med era krav och best practices.
Datasäkerhet och integritet
Skydda din data och upprätthåll en solid standard för integritet. Vi säkerställer att din data alltid är säker och tillgänglig, med snabba säkerhetskopior och återställningsmöjligheter. Känn trygghet i vetskapen om säkrad data.
Sårbarhetshantering och systemförbättring
Genom att ta hänsyn till er verksamhets unika krav och behov ser vår säkerhetstjänst till att förenkla ert arbete mot minskad sårbarhet. Med strategier och processer för resiliens och systemförbättring stärker vi er verksamhet mot yttre hot.
Åtkomsthantering
Vår säkerhetsmodell bygger på principen ”säkerhet i flera lager”. Hantering av åtkomst till dina konton och data är ett viktigt grundläggande skyddslager. Vi hjälper dig i gång, hela vägen från autentisering och identitetshantering – till framtagande av unika åtkomstgrupper och säkerhetspolicys.
Vår service för säkerhet som en tjänst i en översikt
Opsio Cloud Security-konsulter förenklar inte bara din resa i molnet genom vår kunskap om efterlevnad och cybersäkerhet utan förbereder också din IT-infrastruktur för att ge bra prestanda. Våra säkerhetserbjudanden för Azure och AWS hjälper dig ytterligare att genomföra handlingsplanen.
01
Penetrationstester för molnsäkerhet
02
Förvaltade säkerhetstjänster
03
Server- och nätverkssäkerhet
04
Förebyggande av nätfiske och skadlig programvara
05
Säkerhet för brandväggar
06
Information om den mörka webben
07
Sårbarhetssökning
08
Identifiering och hantering av hot
09
Säkerhet för databaser och datacenter

Plattformar som stöds

Effektiva molnlösningar med AWS

Amazon Web Services (AWS) är världens största och mest nyttjade molnplattform, som erbjuder en bred portfölj av tjänster från globalt tillgängliga datacenter. Lägre kostnader, smidigare hantering och snabbare innovationstakt.

AWS
Vad vill du uppnå i molnet?
Kontakta oss så hjälper vi dig.