MOLNDRIFT

Molndrift som hjälper er med att förbättra och säkerställaoch samtidigt accelerera er affär.

Molndrift innefattar kvalitet och hantering, underhåll samt högsta IT-säkerhet. Vi hjälper att säkerställa en IT-drift on-premise eller i molnet 24/7/365.
ÖVERSIKT

Molndrift som hjälper er att fokusera på er kärnverksamhet.

Med full vägledning och stöd från certifierade driftskonsulter kan organisationer avlasta sitt eget interna team från tidskrävande uppgifter och istället använda Opsio som partner för sina operativa tunga lyft. Dra nytta av våra tjänster för SLA 24/7, Incident Management & Support, Automatisering, Optimering, Övervakning & Felavhjälpning, för att du ska kunna fokusera på din kärnverksamhet. Våra erfarna team erbjuder spetskompetens för on-premise moln samt publika moln som AWS och Azure.
Vår metod
Vi hjälper ert att finslipa och effektivisera molndrift.

Utforma, Implementera och Hantera

Övervaka & Felavhjälpa

Optimera kostnad & molnsäkerhet.

Automatisera

Process
Hur vi arbetar
Vårt CloudOps-team kommer att arbeta med ditt team för att säkerställa att alla krav tillgodoses och den totala effektiviteten ökar.
01
Strategi & utvärdering
02
Automatisera processer
03
Autoscaling & redundans
04
Resurshantering
05
Övervaka molnets hälsa
06
SLA 24/7
Cloud Operations
Här är de viktigaste fördelarna med molndrift från Opsio
Maximera tillgänglighet
Med kontinuerliga kontroller och analyser kan vårt CloudOps-team effektivisera er molnresa och maximera tillgängligheten av er miljö
Automatisering & optimering
Genom att utnyttja våra tjänster för molndrift hjälper vi till att stärka din organisation genom kontinuerlig optimering och automatisering i hela din molnmiljö.
Full säkerhet
Genom att följa bransch- och teknikens rekommendationer och best practice hjälper vi dig att skydda din värdefulla data och tillgångar från externa hot.
Avlasta företaget från tidskrävande uppgifter
Vårt tjänsteerbjudande för CloudOps är utformat för att hjälpa dig att avlasta din interna arbetsstyrka från operativa uppgifter. Lämna det tunga lyftet till oss och fokusera dina ansträngningar på att utveckla kärnverksamheten.

Plattformar som stöds

Effektiva molnlösningar med AWS

Amazon Web Services (AWS) är världens största och mest nyttjade molnplattform, som erbjuder en bred portfölj av tjänster från globalt tillgängliga datacenter. Lägre kostnader, smidigare hantering och snabbare innovationstakt.

AWS
Vad vill du uppnå i molnet?
Kontakta oss så hjälper vi dig.