Disaster Recovery Service

Ökad tillgänglighet,färre driftstopp

Vår tjänst för Disaster Recovery är en molnbaserad lösning för säkerställt dataskydd, begränsad mängd driftstopp och förkortad startsträcka när det oförutsedda händer.
Översikt

Ökad trygghet genom omfattande återställningsstrategier

Vår tjänst för Disaster Recovery gör det möjligt för organisationer att säkerhetskopiera data och arkitektur i molnmiljöer för simplifierad återläsning i händelse av oförutsedd katastrof. En av de mest avgörande aspekterna i en verksamhets säkerhetsarbete är dess förmåga att resa sig igen när det ofattbara inträffar. Naturkatastrofer, globala pandemier, oavsiktliga knapptryckningar och cyberattacker kan orsaka oreparerbara skador för verksamheter utan tillräckligt god beredskapsplan. Vi hjälper dig definiera och bygga er återställningslösning, så att er verksamhet är utrustad för snabb återhämtning.
Vår metod
Hur vi hjälper företag navigera runt potentiella katastrofer

Backup & Återläsning

Kontinuerlig testning

Standby-lösning

Riskanalys

Process
Hur vi arbetar
Våra tjänster för Disaster Recovery syftar till att göra dig trygg i vetskapen om att lösningar finns på plats i händelse av incident. Genom att sätta din heltäckande strategi, med rätt verktyg och processer på plats, ser vi till att du effektivt kan återhämta dig från värsta tänkbara scenario.Våra tjänster för Disaster Recovery syftar till att göra dig trygg i vetskapen om att lösningar finns på plats i händelse av incident. Genom att sätta din heltäckande strategi, med rätt verktyg och processer på plats, ser vi till att du effektivt kan återhämta dig från värsta tänkbara scenario.
01
Identifiera Beroenden
02
Bestäm Återställningsstrategi
03
Testning & Analys
04
Implementering
05
Drift & Granskning
06
Kontinuerlig Utvärdering
Disaster Recovery
Strategier för oavbruten operativ drift
Återställningsplan
Våra certifierade experter hjälper till att stärka din organisations säkerhet och tillgänglighet genom skräddarsydda återställningsplaner, anpassade efter er verksamhets unika behov och krav.
Schemalagda tester
För att säkerställa att din återställningsplan och strategi fungerar enligt plan är det avgörande att utföra löpande kontroller. Allt för att er verksamhet ska stå stark i händelse av en avsiktlig eller oavsiktlig incident.
Förberedd för olika scenarion
Undvik kostsamma driftstopp genom att använda våra experter. Vi hjälper er förbereda er organisation för värsta tänkbara scenario – oavsett verksamhet, bransch, behov och hotbild. Säkerställ maximerad tillgänglighet och minska effekten av en incident.
Bättre kontroll över dina tillgångar
Vår skräddarsydda strategi för katastrofhantering och riskminimering hjälper er organisation att ta kontroll över era tillgångar, vilket resulterar i fler lager av säkerhet runt er affärskritiska lösning.

Plattformar som stöds

Effektiva molnlösningar med AWS

Amazon Web Services (AWS) är världens största och mest nyttjade molnplattform, som erbjuder en bred portfölj av tjänster från globalt tillgängliga datacenter. Lägre kostnader, smidigare hantering och snabbare innovationstakt.

AWS
Vad vill du uppnå i molnet?
Kontakta oss så hjälper vi dig.