Optimering

Molnoptimering - Streamline your cloud forMaximera effektivitet, i alla lager

Optimering av molnmiljöer går ut på att säkerställa att rätt resurser, tjänster och funktioner används. Utifrån era önskemål och behov balanseras kontinuerligt säkerhet, prestanda och kostnadseffektivitet för att säkerställa maximal funktion i alla led.
Översikt

Balansera kostnadseffektivitet, säkerhet och prestanda

Optimering av molnmiljöer går ut på att säkerställa att rätt tjänster och funktioner körs för rätt syfte. Baserat på dina specifika krav och mål jämförs grundpelarna prestanda, säkerhet och kostnadseffektivitet mot bäst lämpad infrastruktur i realtid, för att uppnå maximal effektivitet för er lösning.Molnmiljöer som dynamiskt anpassas mot den optimala infrastrukturen fungerar bättre, kräver färre resurser och minskar kostnader för daglig drift.
Vår metod
Hur vi hjälper företag att optimera molnet

Operationell funktion

Effektiv prestanda

Skalbarhet

Säkerhet och pålitlighet

Process
Hur vi arbetar
Vårt certifierade och erfarna team säkerställer att er molnmiljö är i linje med organisationens mål och krav, samtidigt som den totala produktiviteten ökar.
01
Bedömning
02
Övervakning
03
Analys av data
04
Implementering
05
Drift & optimering
06
Utvärdering
Molnoptimering
Säkra fördelarna av kontinuerlig optimering.
Kostnadseffektivitet
Organisationer kan spara upp till 40% av sina molnkostnader genom att optimera överprovisionerad och oanvänd infrastruktur. Sänk kostnad, öka effektivitet.
Ökad säkerhet
Genom våra optimeringstjänster stärks er säkerhet och beredskap mot externa hot, intrångsförsök och destruktiva aktiviteter mot er miljö.
Ökad insyn
Öka insyn och transparens i er molnmiljö genom att ta kontroll över säkerhet, prestanda och kostnader. Vi ger er insikt i er molnmiljö, och hjälper er effektivt anpassa er lösning för att maximera affärsnytta i molnet.
Ökad prestanda
Vårt certifierade och erfarna team stöttar din organisation med att uppnå maximal operationell funktion genom prestandaoptimering av er molnmiljö.
Sänk dina AWS-kostnader med 30%för att säkerställa att du spenderar pengar på rätt områden.
Analyserar din AWS-miljö på djupetför att maximera kostnadseffektiviteten för din lösning
Certifierat team för kostnadsanalysför testning och utvärdering av er miljö under 30 dagar
360
Värde: $10,000
Pelare

Plattformar som stöds

Effektiva molnlösningar med AWS

Amazon Web Services (AWS) är världens största och mest nyttjade molnplattform, som erbjuder en bred portfölj av tjänster från globalt tillgängliga datacenter. Lägre kostnader, smidigare hantering och snabbare innovationstakt.

AWS
Vad vill du uppnå i molnet?
Kontakta oss så hjälper vi dig.