Internet of Things

Allt är sammankopplat i den digitala världen.

Internet of Things (IoT) är termen för en samling enheter eller objekt som är länkade tillsammans genom internetanslutning. Navet för insamlingen, enheterna, är det som skickar och samlar in data med hjälp av internet, vilket hjälper enheterna att fatta beslut och komma ihåg mönster och rutiner för åtgärder som ska utföras – utan manuell hantering.
Denna teknik gör att dina system och enheter kan automatiseras för ökad effektivitet. Dra nytta av IoT som teknologi, och utforska de möjligheter funktionen för med sig för er organisation.
Opsio + IoT

Konceptet av IoT karaktiseras av primärt två egenskaper

brain-image
Automatisering: Den generella idén om IoT involverar direkt kommunikation mellan olika enheter, och annan hårdvara utan någon mänsklig inblandning
Sammankoppling: Förbättrade anslutningar inom ett nätverk i global skala ger enkel tillgång till olika typer av information.
Öka produktivitet, och minimera mängden repetitiva uppgifter. Med IoT-lösningar kan vardagliga uppgifter automatiseras – vilket minskar såväl arbetsbelastning som total driftkostnad.
Effektiv drifthantering: En annan betydande fördel med IoT är att kontroll kan säkras över diverse olika driftområden. Till exempel: Lagerhantering, frakt, spårning, bränsle- och reservdelshantering.
Kostnadseffektiv drift: IoT-enheter underlättar hantering över hela er företagsstruktur, vilket resulterar i minskade driftstopp, ökad effektivitet och produktivitet.
Ökad tillgänglighet: Med regelbundet schemalagda underhållskontroller kan företag försäkra sig om att de alltid är online, samtidigt som driftsäkerhet och efterlevnad av regelverk säkerställs. Minska fel, öka effektivitet och tillgänglighet
Affärsutveckling: Uppkopplade smarta enheter kan också ge insikter till konsumentbeteenden på en regelbunden basis. Dessa insikter kan användas av företag som använder analyser och riktade marknadsföringskampanjer genom vilka leads kan genereras
Bättre affärsmöjligheter: Exakta insikter ger de verktyg som krävs för att säkerställa att ditt budskap levereras vid rätt tidpunkt, med rätt innehåll. IoT hjälper er organisation att blomstra.
Lär dig mer om hur Opsio + IoT kan hjälpa ditt företag
Artificiell Intelligens & Maskininlärning

Öka produktivitet genom att jobba smart och effektivt

I dagens digitala värld hjälper modern teknologi och innovation företag att bli smartare, lönsammare, och effektivare. För att enklare hantera storskaliga och avancerade dataarkitekturer är det viktigt att anamma en framåtlutad approach till utveckling, och strategi för Artificiell Intelligens och Maskininlärning.
AI & ML erbjuder flexibilitet och effektivitet för er organisation, och hjälper er att göra mer – bättre. För att hålla sig i framkant investerar företag världen över helhjärtat i dessa teknologier, på grund av dess obegränsade potential att, inte bara öka företagets produktivitet och intäkt, utan även omforma samhället, och i förlängningen mänskligheten.
Genom att dra nytta av lösningar för Artificiell Intelligens och Maskininlärning skapar ni innovativa förutsättningar för er verksamhet att lyckas.
Opsio + AI

Skala till nästa nivå med självstyrande AI & ML

brain-image
Teknikens framtid är automatisering. Att automatisera vardagliga och repetitiva uppgifter kan inte bara spara tid och resurser, utan också ge värdefulla insikter som du kan samla in för att stimulera tillväxten av ditt företag och spara pengar genom att minska driftskostnaderna.
AI/ML:s tillämpningar fortsätter att få stora industrier att öka sin produktivitet, så som: tillverkning, detaljhandel och e-handel, resa, underhållning, hälso- och sjukvård, bank och finans.
Mobil: Artificiell intelligens används för bland annat röstassistentapplikationer, vilket hjälper företag att få insikter om konsumentvanor och trender
Företag: Organisationer kan dra nytta av AI & ML för bland annat; produktanalys, försäljningsprognoser för ökad konvertering, dataflöden och bearbetning.
Transport: AI & ML-teknik tillämpas i förarlösa bilar och automatiserad kollektivtrafik, samtidigt som effektiviteten förbättras aktivt och ger slutanvändaren rätt kundsupport
Robotteknik: Tillämpningen av AI och ML inom tillverkning, aerodesign, gruvdrift och militära uppdrag, minskar inte bara fel utan ökar också produktens precision och effektivitet
Utbildning: Genom att ersätta det manuella bedömningsförfarandet med automatiserade lösningar för betygsättning och individanpassad utlärning har AI revolutionerat hur vi lär oss.
Övervakning: Artificiell intelligens kan tillämpas för förbättrade säkerhetsfunktioner, genom t.ex. ansiktsigenkänning kan åtkomst ges – eller nekas.
Lär dig mer om hur Opsio + AI kan hjälpa ditt företag
Infrastruktur som kod

Skapa och hantera er molnarkitektur som kod

Infrastruktur som kod (Infrastructure as code, eller IaC) är, som namnet antyder, programmerbar infrastruktur. Infrastruktur som kod ersätter det manuella förfarandet för resurshantering genom att tilldela och managera din infrastruktur via enkla kodrader.
Vanligtvis involverar IaC-proceduren tre grundläggande steg:
1: Utvecklaren definierar och skriver infrastrukturens specifikationer i ett domänspecifikt språk.
2: Filerna som skapas skickas sedan till antingen ett API, repository eller huvudserver för hantering.
3: Plattformen utför sedan alla nödvändiga handlingar för att skapa och konfigurera resurserna.
Opsio + Infrastruktur som kod

De främsta verktygen:

brain-image
AWS CloudFormation ger dig ett enkelt verktyg för att modellera, provisionera och hantera ett kluster av relaterade AWS-tjänster. Genom att bygga er infrastruktur som kod blir arbetet med managering av densamma betydligt lättare. En CloudFormation-template beskriver era önskade resurser och deras beroenden, så att ni kan konfigurera och släppa dem som en stack.
Terraform är ett verktyg för att bygga, ändra och hantera infrastruktur på ett säkert och effektivt sätt – över alla cloudplattformar. Terraform möjliggör säker och effektiv design, hantering och förbättring av infrastruktur som kod, och hjälper organisationer att snabbare bygga, provisionera och köra infrastruktur enligt deras behov och krav.
Kostnadsoptimering: Genom att ta bort den manuella komponenten kan resurser allokeras till mer produktiva uppgifter vilket minskar de totala kostnaderna
Ökad hastighet och effektivitet: IaC möjliggör snabbare exekvering samtidigt som infrastrukturen konfigureras. Även synligheten ökar, så att dina team kan arbeta mer effektivt
Minskade risker och ansvar: Automatisering tar bort risken förknippad med mänskliga fel, som manuell felkonfiguration vilket minskar driftstopp och ökar tillförlitligheten
Stabila och skalbara miljöer: Infrastruktur som kod är repeterbart, och förhindrar körtidsproblem orsakade av felaktig konfiguration eller saknade beroenden
Testning: IaC gör det möjligt för DevOps-team att testa applikationer tidigt i utvecklingscykeln
Konsekvent konfiguration: IaC minskar risken för eventuella fel eller avvikelser i konfigurationen, samtidigt som risken för inkompatibilitetsproblem minskar
Lär dig mer om hur Opsio + Infrastruktur som kod kan hjälpa ditt företag
Containerisering

Dra nytta av effektivitet genom att använda containerisering (Docker & Kubernetes)

Containerisering är ett trendigt ämne bland utvecklare eftersom det är ett alternativ och följeslagare till virtualisering. När tekniken snabbt utvecklas har det olika fördelar för utvecklare och driftteamet samt förbättrar den övergripande IT-infrastrukturen. Utvecklare kan skapa och distribuera program ännu snabbare och skydda dem mot hot.
Containers är lätta programvarukomponenter som buntar ihop programmet, dess beroenden och dess konfiguration i en enda avbildning, som körs i isolerade användarmiljöer på ett traditionellt operativsystem på en traditionell server eller i en virtualiserad miljö. Containers kan också kallas ett paket med programvara och hålls borta från operativsystemet, vilket i sin tur gör det bärbart, säkert och felfritt
För att förenkla begreppet containerisering, tillåter det att program skrivs en gång och kan köras var som helst. Portabilitetsfaktorn är avgörande när det gäller utvecklingsprocesser och kompatibilitet med leverantörerna.
AI är teori och utveckling av datorsystem som kan utföra uppgifter som kräver mänsklig intelligens, såsom visuell perception, röstigenkänning, beslutsfattande och översättning av språk.
Opsio + Containerisering

Typer av containerisering

brain-image
Docker: Docker är containeriseringsplattformen som används för att paketera din applikation och alla dess beroenden tillsammans i form av containers, så att din applikation fungerar sömlöst i vilken miljö som helst (utveckling, test eller produktion). Docker är ett verktyg designat för att göra det enklare att skapa, distribuera och köra applikationer med hjälp av behållare. Docker-arkitekturen består av Docker-klienten, Docker Daemon som körs på Docker Host och Docker Hub-förrådet. Docker har klient-server-arkitektur där klienten kommunicerar med Docker Daemon som körs på Docker-värden som använder en kombination av REST API:er, Socket IO och TCP.
Kubernetes: Kubernetes är en portabel och omfattande plattform med öppen källkod för att hantera containeriserade arbetsbelastningar och tjänster, som underlättar både deklarativ konfiguration och automatisering. Med ett stort och snabbt växande ekosystem är Kubernetes tjänster, support och verktyg allmänt tillgängliga. Kubernetes ger dig ett ramverk för att köra distribuerade system motståndskraftigt. Det tar hand om skalning och failover för din applikation, tillhandahåller distributionsmönster och mer. Till exempel kan Kubernetes enkelt hantera en canary distribution för ditt system, som är en uppgraderad version av en befintlig distribution, med all nödvändig programkod och alla beroenden. Denna typ av distribution används för att testa nya funktioner och uppgraderingar.
Portabilitet: Genom att abstrahera applikationer bort från värdoperativsystemet får en containermiljö applikationer att fungera smidigt på vilken plattform eller moln som helst
Smidighet och hastighet: Containers kallas 'lättvikt' på grund av deras förmåga att påskynda applikationskonfigurationen och distributionsprocesserna
Skalbarhet: Containeriserings-teknologi erbjuder högre applikationsskalbarhet. Med en serviceorienterad applikationsdesign har en containerapplikation förmågan att hantera ökande arbetsbelastningar
Snabbare driftsättning: Containers är kända för sin förmåga att underlätta en snabb utvecklingsmiljö för att generera fler applikationer eftersom de portabla applikationerna använder plattformens källkod för att köras
Enkel hantering: Containerorkestreringsverktyg tar hand om applikationshantering, automatisering av installation, skalning och hantering av containeriseringsarbetsbelastningar
Säkerhet: Eftersom applikationer körs oberoende i separata behållare, kommer var och en av dem att ha sin säkerhetsnivå. Denna funktion för appisolering hjälper till att dela ytterligare funktioner utan någon riskfaktor
Lär dig mer om hur Opsio + Containerisering kan hjälpa ditt företag
Database

Databases provide the scalability, performance, and availability of commercial-grade databases at a fraction of the cost.

Data has become so valuable in today’s digital space, that instant access to various types of data directly affects the pace at which a business can grow. Database technologies can be defined as data management services that are refined and improved to offer the best-in-class solutions for businesses.
Most businesses need seamless access to data, quickly and efficiently. By offering quick, easy, scalable, and cost-effective access to databases, businesses can exponentially increase their speed and accuracy without facing any downtime or delays. With the endless potential of database technology in the cloud, businesses can establish the most efficient methods of managing their valuable data.
Opsio + Databasteknik

Det finns många olika typer av databaser

brain-image
Opsios certifierade konsulter kan hjälpa dig att identifiera dina affärskrav för att göra det möjligt för dig att bygga användningsstyrda, mycket skalbara, distribuerade applikationer. Opsio hjälper företag att hantera sina databaser kontinuerligt och övervaka kluster för att hålla igång arbetsbelastningen.
Med självläkande lagring såväl som automatiserad skalning, så att företag kan fokusera på applikationsutveckling. Dessa databaser stöder multi-region, multi-master replikering och ger full översikt över dina data med flera säkerhetsnivåer, inklusive nätverksisolering, och end-to-end-kryptering.
Relationsdatabaser: Relationsdatabaser är den äldsta typen av databas. Som namnet antyder lagrades data i flera relaterade tabeller, inom vilka data lagrades i rader och kolumner. Namnet kommer från hur data lagras i flera, relaterade tabeller. Structured Query Language (SQL) är det vanligaste språket för att läsa, skapa, uppdatera och ta bort data. Exempel: Microsoft SQL Server, Oracle Database, MySQL, PostgreSQL och IBM Db2.
NoSQL-databaser: NoSQL-databaser är databaser som inte använder SQL som sitt primära dataåtkomstspråk, även kallat icke-relationella databaser. Data i en NoSQL-databas behöver inte anpassa sig till ett fördefinierat schema, så dessa typer av databaser är utmärkta för organisationer som vill lagra ostrukturerad eller semistrukturerad data. Exempel: Apache Cassandra, MongoDB, CouchDB och CouchBase.
Molndatabaser: En molndatabas hänvisar till vilken databas som helst som är designad för att köras i molnet. Liksom andra molnbaserade applikationer erbjuder molndatabaser flexibilitet och skalbarhet, tillsammans med hög tillgänglighet. Molndatabaser har också minimalt underhåll, eftersom många erbjuds via en SaaS-modell. Exempel: Microsoft Azure SQL Database, Amazon Relational Database Service, Oracle Autonomous Database.
Hierarkiska databaser: Hierarkiska databaser använder en trädliknande struktur för att lagra data. Om du skulle rita en bild av en hierarkisk databas, skulle den se ut som ett släktträd, med ett objekt på toppen som förgrenar sig ner till flera objekt under. Ursprungligen utvecklad av IBM i början av 1960-talet, används hierarkiska databaser vanligtvis för att stödja högpresterande och applikationer med hög tillgänglighet. Exempel: IBM Information Management System (IMS), Windows-registret.
Lär dig mer om hur Opsio + Databasteknik kan hjälpa ditt företag
Mikrotjänster

Skalbar infrastruktur – enkel hantering

Mikrotjänster (micro services) är en molnbaserad arkitekturmodell som bygger på en applikations uppsättning och funktion genom sammankopplade och oberoende mindre komponenter eller tjäntser.
Ofta består en Mikrotjänstarkitektur av flera, för sitt eget syfte, framtagna tjänster som mappas ihop för att uppnå önskad helhetsfunktion. Mikrotjänster är färdigpaketerade funktioner som erbjuder flexibel skalning, enkel implementering, och resiliens.
Opsio + Mikrotjänster

Gör mer med mikrotjänster

brain-image
Mikrotjänstarkitekturer gör det lättare att snabbare utveckla och skala nya funktioner i molnet. Detta leder till ökad innovationstakt, och minskad tidsåtgång för releaser. Modellen i sig erbjuder, utöver smidig hantering; flexibel skalning, enkel implementering, återanvändbar kod och större teknisk frihet.
Smidighet: Mikrotjänster tillåter organisationer att hantera sina tjänster på egen hand. Mikrotjänster ger teamen möjlighet att bli mer effektiva genom förkortade utvecklingsperioder, vilket i sin tur förbättrar den övergripande effektiviteten i organisationen.
Flexibel skalning: Mikrotjänster gör det möjligt för företag att självständigt skala varje tjänst och dess funktioner enskilt, för att möta verksamhetens krav. Detta gör teamen mer effektiva när det kommer till att definiera rätt infrastrukturbehov, hålla koll på kostnader, och upprätthålla högre tillgänglighetsgrad om efterfrågan ökar.
Enkel implementering: Med flöden för Continuous Integration & Continuous Delivery (CI/CD) kan organisationer återställa förändringar om problem uppstår, eller om nya idér behöver testas. Kostnaden för ett misslyckande är låg, vilket i praktiken gör att företag enklare kan finjustera och experimentera med sin kod, för minskad Speed to Market.
Teknologisk frihet: Miktrotjänstarkitekturer tillåter företag att ha friheten att välja det bästa verktyget för att lösa specifika problem. Detta styr inte bara kostnader, utan underlättar även för ert team att välja rätt verktyg för jobbet - med högre flexibilitet.
Återanvändbar kod: Att bryta ner mjukvara i små, väldefinierade moduler gör att företag kan använda flera funktioner för flera ändamål. En tjänst skriven för en viss funktion kan användas som en byggsten för en annan funktion, eftersom utvecklare kan skapa nya funktioner utan att skriva kod från grunden.
Resiliens: Serviceoberoende minskar applikationers fel. Till skillnad från monolitiska arkitekturer är den inte beroende av en enskild komponent. Med mikrotjänster hanterar applikationer totala tjänstehaverier genom att försämra funktionaliteten, istället för att krascha hela applikationen.
Lär dig mer om hur Opsio + Mikrotjänster kan hjälpa ditt företag
Vad vill du uppnå i molnet?
Kontakta oss så hjälper vi dig.