DevOps år 2023: Framtiden för utveckling och drift av programvara

DevOps är en ny teknisk nyans som kombinerar viktiga färdigheter och expertis inom mjukvaruutveckling med noggrann hantering av IT-verksamheten för att förbättra kvaliteten och minska kostnaderna för hela livscykeln för mjukvaruutveckling. DevOps har haft en betydande tillväxt under de senaste åren, men vilka trender kommer att vara DevOps-trenderna 2023?

År 2023 bör DevOps inte betraktas som ett fristående projekt eller en uppgift som utvecklare och operatörer måste arbeta separat med. För att uppnå DevOps måste utvecklare, operatörer, QA-ingenjörer, testare och designers arbeta tillsammans.

## Vad är DevOps?

DevOps är en uppsättning metoder som kombinerar mjukvaruutveckling (Dev) och drift av informationsteknik (Ops). En DevOps Executive koncentrerar sig på automatisering, kommunikation och samarbete mellan mjukvaruutvecklare, kvalitetsanalytiker, nätverksadministratörer, frontend-ingenjörer och andra relevanta team för att bygga slutna mjukvarusystem.

DevOps gör det möjligt för organisationer att påskynda sina processer samtidigt som de upprätthåller höga kvalitets-, tillförlitlighets- och säkerhetsnivåer. Den överbryggar klyftan mellan utvecklings- och driftsteam genom att automatisera processer, förbättra kommunikation och samarbete och skapa en miljö med delat ansvar för utveckling, driftsättning och drift av applikationer.

DevOps fokuserar på att leverera värde snabbt genom automatisering, kontinuerlig integration/leverans (CI/CD), infrastruktur som kod (IaC), containerisering, övervakningsverktyg och tekniker för observation, t.ex. distribuerad spårning eller loggningsaggregation. Alla dessa tekniker används tillsammans för att se till att Enterprise levererar högkvalitativa produkter snabbare och till lägre kostnader.

## Utveckling och drift av programvara

År 2023 kommer DevOps att fortsätta att stärka teamen genom att förse dem med de verktyg, processer och tekniker som behövs för att leverera högkvalitativa applikationer snabbare. Automatisering kommer att bli ännu viktigare för att organisationer ska kunna förbli konkurrenskraftiga eftersom den kan minska det manuella arbetet och bidra till ökad effektivitet. Tekniker som CI/CD-pipelines, IaC och containerisering kommer att användas i stor utsträckning för att se till att produkter kontinuerligt testas för kvalitetssäkring innan de distribueras i produktion. Dessutom kommer kommunikationen mellan utvecklare och andra viktiga IT-experter att förbli viktig för att teamen ska kunna arbeta effektivt tillsammans i projekten.

## Hur får man maximal nytta av DevOps Automation?

Automatisering av uppgifter - Du kan automatisera många funktioner som kontinuerlig integration, testning och distribution med DevOps. Detta är endast möjligt om din tjänsteleverantör har en sådan möjlighet. Automatisk sökning kan snabbt minska den manuella handläggningstiden, vilket gör saker och ting snabbare och smidigare. Automatisering av uppgifter minskar också risken för mänskliga fel och buggar som kan uppstå när du skapar eller publicerar koden. Du kan också skapa rapporter för automatiserade uppgifter för att göra saker och ting överskådliga för alla.

Skalbarhet - DevOps är en kedja som förbinder olika kategorier och persongrenar. Det är viktigt att det finns bestämmelser om skalbarhet och ändringar på olika nivåer. När flera team från andra verksamhetsområden samlas blir det en utmaning att hantera allting. Se till att du får lösningar som lätt kan ändras utan större ansträngning. Tjänsteleverantören bör kunna gå upp och ner i kedjan för att lägga till eller ta bort tjänster och bör också kunna slå ihop eller ta bort oönskade tjänster med en snabb handläggningstid, vilket leder oss till nästa fördel - snabbhet.

Hastighet - Kontrollera med din tjänsteleverantör hur snabbt de kan arbeta med ändringar och uppdateringar. Ju snabbare hastigheten är, desto kortare blir bearbetningstiden. Det innebär att du måste vänta en kort tid tills leverantören har fått de senaste uppdateringarna till dig. Håll alltid ditt system uppdaterat eftersom företagen ofta släpper patchar och versioner som ibland kan lösa stora problem för dig.

Övervakning och mätvärden - När systemen är installerade och programmen är inställda är det dags att följa upp mätvärdena för att förstå hur varje program presterar. Detta kommer att ge alla personer som arbetar i kedjan information om systemets prestanda och ge dem möjlighet att förbättra sig. Förbättring och lärande är en kontinuerlig process, och de uppgifter och rapporter som erhålls efter övervakningen av mönstren är tillräckliga bevis för att visa systemets faktiska status.

Säkerhet - När flera team och avdelningar arbetar på en gemensam plats är det nödvändigt att ha vissa cybersäkerhetsbestämmelser för att göra systemet sunt och säkert. Denna säkerhetsbestämmelse kan spåra alla uppgifter som nås och bör arbeta med säkerhetsförluster för att förbättra dem.

Flexibilitet - Framtiden för DevOps är flexibilitet. Se till att din tjänsteleverantör är flexibel när det gäller integration med det nuvarande systemet. På så sätt blir uppgiften mer lätthanterlig och du behöver inte anstränga dig så mycket för att bygga upp ett system som fungerar för alla. Du bör också ha utrymme för anpassning så att utvecklingen blir personlig och utformad för att gynna din organisation på bästa sätt.

Stödt - Eftersom mjukvaruutvecklings- och driftsteamet kommer att arbeta tillsammans i den här modellen är det nödvändigt att ha en tjänsteleverantör som erbjuder rätt cyberekosystem och kunnig personal för att stödja det. Endast vissa personer har lika mycket kunskap, handelsförmåga och teknisk kompetens för att förstå systemet väl. I det här scenariot är det viktigt att ha ett lyhört och skickligt tekniskt supportteam för att hantera kundfrågor snabbt och effektivt för att förbättra affärseffektiviteten.

Kostnad - Du kan genomföra regelbundna kontroller med dina tjänsteleverantörer och hantera kostnader baserat på fasta leveranser. Du kan också enkelt välja de tjänster som du behöver och minska omkostnaderna genom att identifiera och ta bort de tjänster som du inte behöver.

Antalet projekt - Om din organisation har flera projekt och planer att hantera kan du kontakta din tjänsteleverantör för att få en kombinerad plan som gör att du kan lägga till eller ta bort uppgifter vid behov. Detta eliminerar kostnaden för att köpa en separat installation för varje jobb och sparar tid på att bygga och anpassa plattformen för varje projekt.

Kvalitetssäkring och kommunikation är viktiga komponenter för framgångsrik programvaruutveckling. Kvalitetssäkringen säkerställer att produkten uppfyller kundernas krav och är säker att använda. Samtidigt bidrar effektiv kommunikation mellan utvecklare och IT-personal till att säkerställa att projekten slutförs i tid och inom budget.

Grupper kan skapa högkvalitativa produkter snabbt och effektivt genom att arbeta tillsammans på ett organiserat sätt. Detta kan enkelt uppnås genom att lägga till DevOps i din nuvarande arbetsmiljö. Arbetets flexibilitet och hur det kan anpassas är exceptionellt anmärkningsvärt.

Många ledande IT-företag över hela världen har börjat anpassa sina processer till DevOps för att förbättra sin mjukvaruutveckling och operativa effektivitet. DevOps-automatisering har en stor räckvidd och passar väl in i de flesta affärsmodeller, oavsett om de är moderna eller gamla.

DevOps år 2023: Framtiden för utveckling och drift av programvara

Håll dig före konkurrenterna med Opsios skalbara DevOps-lösningar, teknisk expertis dygnet runt och smidig support. Vårt expertteam kan hjälpa dig att leverera robusta mjukvarulösningar till dina kunder med förbättrad leveranshastighet, processer och funktioner som är lätta att skala och klart minskade omkostnader. Kontakta oss idag för att få veta mer om Opsio DevOps-tjänster och hur vi kan hjälpa dig att omvandla dina utvecklings- och verksamhetsprocesser för att förbättra effektiviteten i din affärsverksamhet och ge större och snabbare avkastning på din verksamhet.

About
Molnmigrering
Migrering av WorkBuster till AWS
Läs mer
Molnmigrering
Migration av Branäsgruppen AB till AWS
Läs mer
Molnmigrering
Migration av ET Network till AWS
Läs mer
Vad vill du uppnå i molnet?
Kontakta oss så hjälper vi dig.