Modernisering av molnet

Modernisering av molnet: En strategisk investering för en organisation

Johan Carlsson
SALES & COMMUNICATION DIRECTOR

Flyttning till molnet, eller molnmigrering, kan ske på flera olika sätt. De flesta av dessa metoder innebär lyft och förflyttning. För att vara specifik tenderar företag att använda sina äldre applikationer och lokala databaser genom att bara anpassa dem till moderna krav och IT-infrastruktur.

Ett sofistikerat, mindre populärt, tidskrävande - men mycket mer lovande - tillvägagångssätt skulle vara att successivt omvandla affärsapplikationer, databaser, arbetsbelastningar, processer och infrastruktur för en molnbaserad miljö. Detta tillvägagångssätt kallas Modernisering av molnet.

Låt oss förklara varför modernisering av äldre system och migrerad arbetsbelastning är en perfekt strategisk investering för ditt företag.

Vad gör molnmodernisering fördelaktigt?

Det finns dussintals fördelar med molnmodernisering som kan inspirera en organisation att satsa på det. Några av dem är:

Högpresterande system Cloud-native- eller Cloud-first-lösningar är mycket mer effektiva än de gamla lift-and-shift-lösningar som finns i ditt moln. Med dem får du avancerade funktioner och trendiga förmågor, vilket ger dig ett försprång gentemot dina konkurrenter.

Pålitlig infrastruktur

Risken att ett gammalt system går sönder är mycket större än att en moderniserad applikation inte fungerar i ett kritiskt ögonblick. Det är också svårt att hitta experter som kan felsöka en gammal monolitisk applikation. Att modernisera dina appar och dokumentera dem bättre är ett bra steg mot att bygga en tillförlitlig och feltolerant IT-infrastruktur.

Bättre skalbarhet

Gamla applikationer som använder din lokala databas är kanske inte det bästa för dina skalbehov och din växande kundbas. Men om du moderniserar dem för molnet kommer skalbarheten för dina installationer att bli betydligt bättre.

Lägre kostnader på lång sikt

Gamla appar, om de inte anpassas för molnet, minskar synligheten och förmågan hos din IT-infrastruktur. Sådana migrerade lösningar ger extra kostnader i stället för att minska utgifterna. Systemuppdateringar, felavhjälpning och felsökning för sådana lösningar är också dyrare. Att modernisera dessa tillämpningar för molnet kan verka dyrt till en början, men det är mycket mer kostnadseffektivt i det långa loppet.

Fördelen med lagring och databaser

När din applikation inte är moderniserad är alternativen för att flytta databas- och lagringsutrymme begränsade. Molnplattformar ger dig däremot stor flexibilitet i detta avseende. Friheten att välja databas/lagring enligt din budget och dina prestandabehov är ett stort privilegium.

Vägspärren: Utmaningar: Utmaningar för molnmodernisering

Okej. Av det föregående avsnittet framgår det tydligt att moderniseringen av molnet är en mycket fördelaktig affär. Företagen har dock sina legitima skäl att tveka. Det är utmaningarna i moderniseringsprocessen som är orsaken.

Det kan vara störande: De flesta företag undviker att modernisera tills den gamla tekniken går i pension eller något går sönder, eftersom de är rädda för att processen ska avbryta den ordinarie verksamheten och påverka slutanvändarna/kunderna.

Onödiga kostnader: Det finns företag som tror att deras applikationer är bra om de inte är icke-funktionella eller har trasiga komponenter. Detta kortsiktiga beslut hindrar dem från att använda sig av mycket effektiva, mer funktionsrika och avancerade program.

Investering i tid och resurser: Tja, molnmodernisering är verkligen en tids- och resurskrävande process. Och företagen är oftast inte redo att göra denna satsning direkt. Om planen skjuts upp, leder det långsamt till att den avbryts.

Konsultation om modernisering av molnet: Det första steget att ta

Att modernisera ditt moln kan inte kallas ett slutmål; det är ett stort steg mot att öka företagets smidighet, prestanda, flexibilitet, synlighet, skalbarhet, produktivitet och intäkter. Det är därför alltid lämpligt att involvera en expert (eller ett expertteam) när du gör det. Att anlita konsulter för molnmodernisering är till exempel en idealisk affär.

Hur moderniserar du ditt moln?

När du har diskuterat dina krav med konsulten och förstått din organisations molninfrastruktur är det dags att fundera på vad som är bäst lämpat för ditt företag innan du börjar modernisera dina applikationer och din infrastruktur. Om du undrar vad som är ditt nästa steg efter konsultationen, föreslår vi följande -

Fastställ dina prioriteringar och moderniseringsomfång

När du har fått tillräcklig kunskap om modernisering och fullständig insyn i din IT-infrastruktur måste du brainstorma om dina prioriteringar enligt din budget och dina åtaganden.

Fråga dig själv:

● Vilka applikationer behöver moderniseras och varför; ● Hur mycket driftstopp är acceptabelt för vilken molnkomponent; ● Vilka moduler i dessa tillämpningar som bör moderniseras i första hand; ● Vilka molnkomponenter som behöver uppdateras; ● Vilka tekniker som används i dina appar går snart i pension och så vidare.

Anlita experter på molnmodernisering

Modernisering av molnet är oftast en väl genomtänkt och planerad process, särskilt när den utförs av experter. Applikationerna omformas försiktigt och gradvis för att säkerställa minsta möjliga driftstopp och synliga effekter med tanke på affärsverksamheten och slutanvändarna. Så i stället för att investera dina interna resurser i denna utmattande process kan du ta hjälp av en erfaren och produktiv leverantör av molnmoderniseringstjänster.

Det är dags att göra denna strategiska investering NU

En underskattad fördel med molnmodernisering är att den hjälper dig att undvika brådskande och bristfälliga migreringar. Om du till exempel använder ett föråldrat system och det plötsligt meddelar att det inte längre finns på marknaden, måste ditt team kompromissa på flera fronter.

Allt från att hitta experter på migrering/uppdatering till att distribuera det genom en ny teknik/version, allt kommer att vara för att hålla ditt system levande. Det kommer att leda till hot, fel, brister, dålig användarupplevelse och så vidare.

Genom att välja Cloud Modernization i tid har din organisation tillräckligt med tid för att göra en perfekt refaktoriseringsplan, välja rätt implementeringsstrategi, standardisera alla relaterade processer, ta hänsyn till säkerhetskrav och förbättra befintliga funktioner. Därför blir din moderniserade applikation den bästa versionen av din gamla applikation med molnets fördelar.

Modernisering av molnet: En strategisk investering för en organisation

Sammanfattning av det hela

Modernisering av molnet är en tidskrävande åtgärd för första gången och ett kontinuerligt arbete under resten av infrastrukturens livslängd. Det gör det möjligt för din organisation att anpassa sig till förändrade affärsbehov, ny teknik och kundernas preferenser. Processen kommer att vara till stor nytta för dig som företag och ge värde på lång sikt. Det är säkert värt den ansträngning som det kräver.

Letar du efter skräddarsydda molnmoderniseringstjänster för din AWS-, MS Azure-, VMware- eller Google Cloud-infrastruktur? Opsios experter kan hjälpa till.

About Johan Carlsson
Johan Carlsson
SALES & COMMUNICATION DIRECTOR
Johan började på Opsio under sitt grundår och arbetade nära våra kunder om deras utveckling i molnlandskapet. Johans favoritämne är innovation och drivs av nyfikenhet att förstå och hjälpa till att lösa organisationens unika utmaningar i molnet.
Molnmigrering
Migrering av WorkBuster till AWS
Läs mer
Molnmigrering
Migration av Branäsgruppen AB till AWS
Läs mer
Molnmigrering
Migration av ET Network till AWS
Läs mer
Vad vill du uppnå i molnet?
Kontakta oss så hjälper vi dig.