Modernisering av appar

Tjänster för modernisering av appar: Upplåsning av potentialen i äldre appar

Johan Carlsson
SALES & COMMUNICATION DIRECTOR

Gamla applikationer har varit grunden för många affärsverksamheter i många år, men de kan inte längre hålla jämna steg med kraven i dagens teknikdrivna värld. Lyckligtvis har organisationer möjlighet att modernisera sina äldre applikationer och utnyttja deras fulla potential. Tjänster för modernisering av appar gör det möjligt för företag att uppgradera, integrera och optimera sina befintliga applikationer för bättre prestanda, skalbarhet och tillförlitlighet. Med hjälp av dessa moderniseringstjänster för applikationer kan organisationer dra nytta av ökad effektivitet och kostnadsbesparingar samtidigt som de håller sig uppdaterade med den senaste tekniken. Genom att utnyttja moderniseringstjänster kan företag frigöra potentialen i sina äldre applikationer och säkerställa långsiktig framgång.

Vad är moderniseringstjänster för applikationer?

Legacy-applikationer är programvaruapplikationer som skapades för länge sedan men som fortfarande används. Dessa program finns ofta i äldre system, t.ex. ett redovisningssystem som fortfarande används av en organisation. Sådana tillämpningar behöver hjälp att anpassa sig till ny teknik och har en hög underhållskostnad. Tjänster för modernisering av applikationer är ett alternativ för organisationer som vill uppgradera och modernisera sina äldre applikationer men som inte nödvändigtvis har budget för att genomföra en omfattande renovering. Syftet med dessa tjänster är att uppgradera äldre tillämpningar till den senaste programvaruversionen och samtidigt optimera deras prestanda.

Fördelar med Tjänster för modernisering av applikationer

Förbättrad effektivitet - Organisationer som moderniserar sina äldre applikationer drar nytta av de nya plattformarnas ökade effektivitet, t.ex. molnlagring, SaaS-applikationer (Software as a Service) och ökad skalbarhet. Tjänster för programmodernisering garanterar också högre säkerhet med hjälp av mer avancerad teknik, t.ex. molnbaserad kryptering. Förbättrad prestanda

Förbättrad prestanad - Moderniserade applikationer har större sannolikhet att förbättra prestandan med hjälp av de senaste programvaruversionerna, uppgraderingar och plattformsoptimeringar. Eftersom det är mer sannolikt att dessa applikationer fungerar som molnapplikationer kommer användarna att få snabbare tillgång till data.

Bättre säkerhet - Moderniserade applikationer använder mer avancerad programvara som ger förbättrade säkerhetsfunktioner. En mer avancerad programvara gör det också möjligt att lagra data på ett mer exakt sätt, vilket minskar risken för dataförluster.

Hjälp till att bygga upp en effektiv digital arbetskraft - Ny teknik och innovationer kan förändra och förändrar affärsverksamheten. Det är dock ofta manuellt att överföra dessa innovationer till produktionsmiljöer. Det är viktigt att tillämpa automatiserade processer för att minska den tid som går åt till manuell verksamhet. Tjänster för programmodernisering är utformade för att hjälpa företag att bygga upp en digital arbetsstyrka som är beroende av teknik.

Kortare tid till marknaden - Efterfrågan på nya produkter och tjänster är en ständig trend i affärsvärlden. När ett företag kan tillgodose denna efterfrågan kan det leda till ett resursutbud och en eftersläpning i produktutvecklingen. Tjänster för modernisering av appa kan minska tiden för att utveckla nya produkter och tjänster med upp till 50 %. Detta kan hjälpa ett företag att förbli konkurrenskraftigt genom att lansera nya produkter och tjänster regelbundet utan att behöva vänta på att resurser frigörs.

Effektivisera verksamheten och minska kostnaderna - När företag automatiserar processer med hjälp av tjänster för applikationsmodernisering kan de minska sina driftskostnader avsevärt. Detta beror på att det krävs färre resurser för att driva verksamheten, vilket leder till kostnadsbesparingar på upp till 40 % jämfört med ett manuellt tillvägagångssätt. På lång sikt kan detta minska behovet av expansion och tillväxt genom att företaget kan fokusera på sin kärnkompetens.

Typer av moderniseringstjänster

Tjänster för modernisering av applikationer - Dessa tjänster syftar till att uppgradera äldre applikationer. Här används verktyg som virtualisering, molnlagring och SaaS-applikationer (software-as-a-service) för att optimera.

Applikationsintegration - Denna tjänst syftar till att integrera befintliga applikationer, t.ex. Salesforce, med äldre applikationer. Förutom att koppla samman olika företagsapplikationer kan det förbättra kommunikationen i teamet.

Datamigrering - Denna tjänst syftar till att migrera data från äldre applikationer till modernare produkter, t.ex. molnlagring. Data kan migreras från ett gammalt CRM-, ERP- eller datahanteringssystem till ett nytt.

Implementeringsprocessen för modernisering av applikationer

Organisationer måste se till att deras äldre applikationer moderniseras utan att deras prestanda påverkas när de använder sig av moderniseringstjänster. Denna process säkerställer att ansökningarna uppdateras på ett säkert och effektivt sätt.

Utvärdering av den äldre applikationen - Denna process innebär att man fastställer om äldre applikationer behöver moderniseras. Det är viktigt att bedöma vilka tillämpningar som orsakar problem och som har störst inverkan på verksamheten.

Skapa en moderniseringsplan - Som en del av moderniseringen av äldre applikationer måste en organisation skapa en moderniseringsplan. Projektplanerna bör innehålla en tidslinje för varje steg, vilken teknik som används och vilken budget som tilldelats.

Genomföra moderniseringen - Den här processen innebär att genomföra moderniseringsplanen och uppgradera äldre tillämpningar till den senaste programvaruversionen. Det bör noteras att programvaran bör uppgraderas i segment för att säkerställa att den fungerar säkert och effektivt.

Övervaka framstegen - Under moderniseringen av äldre applikationer är det viktigt att hålla koll på framstegen. Detta kan göras genom att övervaka moderniseringsplanen, utföra regelbundna revisioner för att se till att projektet går enligt plan och se över moderniseringsplanen i slutet av projektet.

Tjänster för modernisering av äldre tillämpningar verktyg

Flera verktyg kan användas för att hjälpa till med moderniseringen av äldre tillämpningar. Här är några av de mest populära verktygen:

Virtualisering - Virtualisering har blivit ett viktigt verktyg för organisationer som vill förbättra sina tjänster för programmodernisering. Genom att skapa flera isolerade miljöer gör virtualisering det möjligt för en organisation att testa nya programvaruversioner på ett säkert sätt och utveckla i en kontrollerad miljö. Molnbaserad fillagring gör det också möjligt att komma åt data från vilken enhet som helst och från vilken plats som helst, vilket gör det till en idealisk lösning för lagring av filer på annan plats.

● Med molnbaserad fillagring kan företag lagra filer på en centraliserad plats och göra dem tillgängliga från vilken enhet eller plats som helst. Den här typen av lagring gör det också enkelt att arbeta med filer, även när de är offline. Dessa tjänster hjälper företag att modernisera sina tillämpningar och system så att de blir effektivare och lättare att använda.

CRM-programvara - Med moderniseringstjänster för applikationer kan företag effektivisera sin CRM-programvara och öka effektiviteten. Företag kan hantera kunddata, interaktioner och kontaktinformation bättre genom att uppgradera till modern CRM-programvara. Dessa tjänster kan hjälpa företag att minska sina kostnader och förbättra sin kundservice.

Tjänster för modernisering av applikationer har potential att revolutionera många organisationers verksamhet och bidra till att öka deras långsiktiga framgång. Genom att dra nytta av dessa tjänster kan företag modernisera sina äldre applikationer och säkerställa långsiktig framgång.

Dessa tjänster kan användas på många sätt för att förbättra effektiviteten och minska kostnaderna. De sträcker sig från standardbaserade lösningar till mjukvara som tjänst (SaaS). Men de har alla ett gemensamt mål: att göra det möjligt för företag att komma igång med sin moderniserade applikation.

Tjänster för modernisering av appar: Upplåsning av potentialen i äldre appar

Opsio's nyanserade tjänster för modernisering av appar ger din gamla applikation en ny skepnad som gör att du kan lansera ditt företag i molnet! Klicka här för att få veta mer.

About Johan Carlsson
Johan Carlsson
SALES & COMMUNICATION DIRECTOR
Johan började på Opsio under sitt grundår och arbetade nära våra kunder om deras utveckling i molnlandskapet. Johans favoritämne är innovation och drivs av nyfikenhet att förstå och hjälpa till att lösa organisationens unika utmaningar i molnet.
Molnmigrering
Migrering av WorkBuster till AWS
Läs mer
Molnmigrering
Migration av Branäsgruppen AB till AWS
Läs mer
Molnmigrering
Migration av ET Network till AWS
Läs mer
Vad vill du uppnå i molnet?
Kontakta oss så hjälper vi dig.